1399/03/10
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در محدوده ای به وسعت حدود 2600 هکتار در جنوب غربی ایران و در ساحل خلیج فارس، واقع در شهرستان ماهشهر، بخش بندرامام خمینی (ره) قرار گرفته شده است.

 این منطقه با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی و همچنین برخورداری از تسهیلات قانونی مناطق ویژه، به منظور توسعه صنعت و تجارت به ویژه صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن - تأمین منافع اقتصادی، اجتماعی و ملی، جذب تکنولوژی های جدید و افزایش اشتغال ایجاد گردیده است. از نظر موقعیت جغرافیایی، منطقه از طریق بندر امام ( خور موسی ) به آبهای آزاد بین المللی وازطریق راه آهن سراسری به ترکیه، اروپا و آسیای مرکزی دسترسی دارد. ،این منطقه به عنوان بخشی از استان خوزستان ، همانند یک پایگاه استراتژیک و تاثیرگذار در مناطق نفت و گازخیز ایران عمل کرده است. دستیابی به منابع نفت و گاز مواد اولیه و خوراک واحدهای صنعتی را بیش از پیش  تسهیل می نماید. 

دسترسی سریع