1399/03/10
کشاورزی

تاریخ استان خوزستان سرشار از ساختارهای بسیار در بخش های آبیاری و کشاورزی می باشد وجود بزرگترین سدهای کشور ، سدهای تنظیمی و مخزنی و نیز بیش از 6000 کیلومتر رودخانه که در تمامی فصول جاری هستند فرصت های استثنایی برای سرمایه گذاری در بخش کشاوری فراهم آورده است.

شرایط آب و هوایی مناسب نیز باعث گردیده تا سه برداشت محصول در سال ممکن گردد . نیاز به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در راستای توسعه محصولات تولیدی و کاهش تلفات محصولات ، امری ضروری به نظر می رسد.

دسترسی سریع