1399/03/10
صنعت

صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، صنایع فلزی و فولاد، صنایع غیر فلزی و صنعت سیمان همگی از صنایع مهم فعال در استان خوزستان می باشند. سهولت دسترسی به نیروی کار و موفقیت استراتژیک استان خوزستان ، فرصت های ایده آلی را برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت ایجاد کرده است.

دسترسی سریع