1399/03/10
نیرو

یکی از مزیت های اصلی استان خوزستان وجود منابع آبی فروان می باشد.

پنج رودخانه بزرگ کارون ، دز ، کرخه ، مارون و زهره با میانگین ورودی سالانه حدود 22 میلیارد متر مکعب ، آب شیرین این استان را تامین می کنند . منابع آبی فراوان باعث ایجاد فرصت های استثناوی برای سرمایه گزاری در یخش های مختلف نیرو و کشاورزی گردیده است .

دسترسی سریع