1399/03/10
هویزه

هویزه باقدمتی زیاد و کلمه آن از کلمه حوزه علمیه مشتق شده است که در سال ۱۳۱۴ هجری کلمه حویزه به هویزه تبدیل شد و زمانی این شهر دارای بزرگترین حوزه علمیه جهان بود که از اندلس در آن خوانده می شود که یاقوت حموی در کتابش در مورد هویزه می نویسد که زمانی این شهر دارای ۴۰۰ مجتهد علوم دینی بوده است و از جمله علمای قدیم این شهر می توان به مفسران بزرگ قرآن و نهج البلاغه (مفسر قرآن :...الحویزی و نهج البلاغه: .... الحویزی) و همچنین شعرای بزرگ فصحای عربی به نام سید عبدالحسین الحویزی و همچنین به نام حویزه الطینه معروف بود که به این دلیل در این سرزمین حکومت مشعشعیان حاکم بوده و قلمرو حکومت آن از بصره تا شوش کنونی و با پایتختی حویزه بود که تا حالا سکه حکومت مشعشعیان در این شهر وجود دارد و از علمای کنونی می توان به شیخ محمد الکرمی الحویزی اشاره کرد.یاقوت حموی درباره وجه تسمیه هویزه می‌گوید: حویزه مصغر حوز است که ریشه آن حازَ َیحوزَ حوزا آمده‌است

 
دسترسی سریع