1399/03/10
شهرستان شوش
معرفی شهرستان شوش
 
شهرستان شوش با مساحت 3540 کیلومتر مربع، بین 47 درجه و 51 دقیقه تا 48 درجه و 41 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و 31 درجه و 39 دقیقه تا 32 درجه و 32 دقیقه عرض شمالی از خط استوا، در غرب استان خوزستان واقع گردیده است.
 
شوش یکی از کهن ترین مراکز تمدن در جهان است، در نتیجه کاوشهای باستان شناسی آثار و بقایائی در این منطقه یافت شده اند که قدمت آنها به دوران ماقبل تاریخ باز می گردد.
 
اولین اقوامی که شوش را رونق و اعتبار بخشیدند، عیلامیان بوده اند، در دروران تسلط این قوم شوش آنچنان اعتبار یافت که به پایتختی برگزیده شد و علیرغم دست اندازی های سومریها، اکدها و اقوام دیگر و حتی استیلای آشور بانیپال اهمیت خود را از دست نداد. پس از تسلط هخامنشیان نیز شوش همچنان عظمت خود را حفظ نمود و داریوش هخامنشی آنرا بعنوان پایتخت زمستانی خویش برگزید. پارتها و ساسانیان نیز در جهت افزایش رونق و اعتبار این شهر کوشش نمودند، بطوریکه آبادی این ناحیه تا اوایل تسلط مسلمانان ادامه داشته است.
 
در سال 1368 شوش که یکی از بخشهای تابعه شهرستان دزفول بود، از آن جدا گردیده، به شهرستان شوش تبدیل گردید.
 
شهرستان شوش راسه رودخانه دز، کرخه و شاوور سیراب می سازند، دز از کوههای لرستان سرچشمه می گیرد و پس از طی مسافتی در شوشتر به کارون ملحق می گردد. کرخه از حوالی کوه الوند در همدان سرچشمه می گیرد و در مسیر خود با دریافت شعباتی از کرمانشاه، ایلام و لرستان به جلگه خوزستان می رسد، شاوور نیز بین دز و کرخه جریان دارد و از کوچکترین رودخانه های خوزستان محسوب می گردد.
 
در شهرستان شوش کشاورزی و صنایع وابسته به آن دارای اهمیت فراوانی است، شهرستان شوش عمده ترین تولید کننده استان می باشد. کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که شامل مزارع نیشکر و کارخانه تولیدی قند و شکر است و کارخانه کاغذ سازی پارس از جمله مهمترین واحدهای اقتصادی این منطقه می باشند.
 
شوش دارای آثار و بناهای تارخی مهم و متعددی است که از آنجمله می توان موزه شوش، مجمموعه تپه های باستانی شوش (اکروپل، شهرشاهی، کاخ آپادانا)، بقعه دانیال نبی (ع) و معبد زیگورات چغازنبیل را نام برد.
 
 
ماخذ و منابع:
 
1)             افشار سیستانی، ایرج، نگاهی به خوزستان، نشر بلور، چاپ دوم، پائیز 1369
2)             اقتداری، احمد، خوزستان، کهگیلویه و ممسنی، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی، شماره 149، تهران 1369
3)             سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، آمارنامه استان خوزستان، سال 1368، 1369، 1370 و 1371
4)             سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، خوزستان در یک نگاه، بهمن 1370
5)             وزارت کشور، گزارش توجیهی اجرای قانون تعاریف و تقسیمات کشوری استان خوزستان
 
 
دسترسی سریع