1399/03/10
شهرستان رامهرمز
معرفی شهرستان رامهرمز
 
رامهرمز با مساحت 4949 کیلومتر مربع، بین 49 درجه و 10 دقیقه تا 49 درجه و 59 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و 30 درجه و 37 دقیقه تا 31 درجه و 5/41 دقیقه عرض شمالی از خط استوا، در مشرق استان خوزستان واقع گردیده است.
 
از قدمت و تاریخ رامهرمز آگاهی کافی وجود ندارد، اما در بعضی از کتب تاریخی مدارکی وجود دارد که پاره ای ابهامات را در این رابطه روشن می نماید.
 
دهخدا در لغت نامه نقل کرده است که رامهرمز نام شهری است از بناهای هرمز پادشاه ساسانی و آنرا مخفف کرده رامز می گویند و مسنوب بدانجا را رامزی و رامی نام می نهند و ... و در قدیم آن را سمنگان می گفته اند.
 
یاقوت حموی نیز رامهرمز را مخفف رامهرمز اردشیر ذکر کرده و آنرا برگرفته از کلمه مرکت رام به معنی مقصود و کلمه هرمز پادشاه ساسانی می داند.
 
اصطخری می گوید در رامهرمز پارچه های ابریشمین می بافند و به بسیاری از شهرها و دیار می برند، می گویند مانی، پیشوای دینی نامدار، در این شهر کشته شده و بدار آویخته گردید.
 
در تاریخ سیستان، مجمل التواریخ و القصص و همچنین حدودالعالم نیز شواهدی وجود دارند که بر قدمت و تاریخ کهن این سرزمین گواهی می دهند.
 
مهمترین منبع تامین آب شهرستان رامهرمز رودخانه مارون است. این رودخانه پس از عبور از منطقه جایزان به سمت مرکز شهرستان جریان می یابد و در غرب به آبهای سطحی دیگری پیوسته و به رودخانه جراحی می پیوندد.
 
عمده ترین فعالیت اقتصادی در منطقه کشاورزی است. شهرستان رامهرمز یکی از مراکز مهم کشاورزی در استان خوزستان می باشد. در کنار کشاورزی بهره برداری از منابع نفت و گاز نیز در شرق و جنوب این شهرستان در حال گسترش است. از مهمترین مراکز صنعتی این شهرستان می توان کارخانه گچ را نام برد که در استان از اعتبار خاصی برخوردار است.
 
از آثار و بناهای تاریخی و مذهبی رامهرمز می توان قلعه دا و دختر، آثار پل قدیمی، آثار آبرسانی و قنات قدیمه، گور امامزداده بی بی ستون و بقعه خواجه خضر را نام برد.
 
 
ماخذ و منابع:
 
1)             افشار سیستانی، ایرج، نگاهی به خوزستان، نشر بلور، چاپ دوم، پائیز 1369
2)             اقتداری، احمد، خوزستان، کهگیلویه و ممسنی، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی، شماره 149، تهران 1369
3)             سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، آمارنامه استان خوزستان، سال 1368، 1369، 1370 و 1371
4)             سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، خوزستان در یک نگاه، بهمن 1370
5)             وزارت کشور، گزارش توجیهی اجرای قانون تعاریف و تقسیمات کشوری استان خوزستان
 
 
دسترسی سریع