1399/03/10
شهرستان دشت آزادگان
معرفی شهرستان دشت آزادگان
 
دشت آزاداگان با مساحت 5566 کیلومتر مربع، بین 47 درجه و 41 دقیقه تا 48 درجه و 30 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و 31 درجه و 5 دقیقه عرض شمالی از خط استوا، در غرب استان خوزستان واقع گردیده است.
 
از تاریخ این سرزیم قبل از ساسانیان اطلاع چندانی در دست نیست.
 
در روزگار ساسانیان و قرون اول تمدن اسلامی دشت آزادگان نهرتیری نام داشت و تا قرون چهارم و پنجم هجري قمری آبادان بوده است و از آن تاریخ روبه ویرانی نهاد.
 
در شهر هویزه آثاری از چند ناحیه قدیمی وجود دارد که گمان می رود تا زمان حکومت خلفای اسلامی این نواحی آباد بوده اند. در رابطه با سوسنگرد که سوسنجرد نام داشته است نیز شواهدی وجود دارد که از قدمت و تاریخ کهن آن اطلاعاتی بدست می دهد.
 
سوسنگرد در زمان حکومت پادشاهان صفوی تحت سیطره سادات مشعشی قرار داشت، پس از مشعشعیان طوایف بنی طرف بر این شهر تسلط یافته و در رونق و توسعه آن همت گماشتند.
 
رودخانه کرخه با شاخه های متعدد آن در این شهرستان جریان دارد و منبع اصلی تامین آب منطقه است، کرخه در دشت آزادگان مسیر طولانی و پرپیچ و خم خود را به پایان برده به هور هویزه می پیوندد.
 
فعالیتهای عمده اقتصادی در دشت آزادگان کشاورزی و پرورش دام می باشد. هورهویزه نیز منبع گذران زندگی بخشی از مردم از طریق شکار و ماهیگیری است.
 
در دوران جنگ تحمیلی شهرستان دشت آزادگان متحمل خسارات سنگینی گردید و تقریباً بطور کامل ویران گردید.
 
این منطقه در طول حیات خود شاهد فراز و نشیب های فراوانی بوده، بطوریکه از تاریخ کهن آن آثاری باقی نمانده است.
 
 
ماخذ و منابع:
 
1)             افشار سیستانی، ایرج، نگاهی به خوزستان، نشر بلور، چاپ دوم، پائیز 1369
2)             اقتداری، احمد، خوزستان، کهگیلویه و ممسنی، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی، شماره 149، تهران 1369
3)             سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، آمارنامه استان خوزستان، سال 1368، 1369، 1370 و 1371
4)             سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، خوزستان در یک نگاه، بهمن 1370
5)             وزارت کشور، گزارش توجیهی اجرای قانون تعاریف و تقسیمات کشوری استان خوزستان
 
 
 
دسترسی سریع