1399/03/10
شهرستان دزفول
معرفی شهرستان دزفول
 
دزفول با مساحت 4762 کیلومتر مربع در شمال استان خوزستان بین 48 درجه و 20 دقیقه تا 48 درجه و 31 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و بین 32 درجه تا 32 درجه و 57 دقیقه عرض شمالی از خط استوا، قرار گرفته است.
 
دزفول معرب دژپل یا دژپوهل (پل به زبان پهلوی پوهل بوده است) و یکی از قدیمی ترین شهرهای استان خوزستان است. این منطقه قصر روناش نیز نامیده می شد.
 
پادشاهان ساسانی برای نگهداری پل دژی در ابتدای آن ساختند و اسم دژپل از همان زمان بر روی این شهر نهاده شد.
 
بنای مزبور (دژ) را به اردشیر بابکان (241 – 231 میلادی) نسبت می دهند و شاپور اول (271 – 241 میلادی) پل آجری و طولانی با 42 چشمه بر روی رود دز ساخت که هنوز باقی است.
 
اکثریت مردم شهرستان دزفول فارس بوده و به زبان فارسی با لهجه دزفولی که قرابت فراوانی با لهجه شوشتری دارد تکلم می کنند. در میان جمعیت روستائی منطقه جوامع مختلفی با پیشینه عشایری زندگی می کنند، در نواحی شمال غرب عشایر لر، نواحی شرقی عشایر بختیاری و در بخش جنوب و جنوب غربی عشایر عرب ساکن هستند.
 
در سطح منطقه رود دز جریان دارد که مهمترین منابع آب مصرفی کشاورزی، صنعتی و خانگی است. برای بهره برداری از آب رودخانه دز سد چند منظوره دز احداث گشته است. سد مخزنی دز از نظر تنظیم آب رودخانه دز، کنترل سیلاب، تولید نیرو و تامین آب مورد نیاز کشاورزان حائز اهمیت است. به منظور تامین آب کشاورزی قسمتی از اراضی منطقه شبکه آبیاری دز مورد بهره برداری قرار می گیرد که 120 هزار هکتار از اراضی شوش و دزفول را تحت پوشش قرار می دهد.
 
بخش کشاورزی این شهرستان پر رونق ترین بخش اقتصادی بوده و بواسطه وجود شرایط مطلوب دزفول از قطبهای اصلی کشاورزی استان محسوب می گردد.
 
محصولات عمده کشاورزی دزفول عبارتند از: گندم، جو، ذرت دانه ای، صیفی جات، سبزیجات، چغندر قند و مرکبات. مرکبات دزفول از جمله ارقام مرغوب در کشور هستند بطوریکه گریپ فروت و لمون (نوعی لیمو) به خارج از کشور صادر می شوند.
 
از مهمترین آثار تاریخی شهرستان دزفول می توان تپه باستانی چغامیش (کاوشهای باستان شناسی نشان داده است که چغامیش شهری از دوران پیش از پیدایش خط بوده و قدمت آن به حدود 5400 سال می رسد)، مسجد جامع دزفول (قرن سوم تا چهارم هجری)، پل قدیمی دزفول، بقایای آسیابهای قدیمی، بقعه سبز قبا و محمد بن جعفر، بقعه شاه ابوالقاسم (15 کیلومتری دزفول بین شوشتر و دزفول)، بقعه شاه رکن الدین، بقعه رودبند و ... را نام برد.
 
 
ماخذ و منابع:
 
1)             افشار سیستانی، ایرج، نگاهی به خوزستان، نشر بلور، چاپ دوم، پائیز 1369
2)             اقتداری، احمد، خوزستان، کهگیلویه و ممسنی، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی، شماره 149، تهران 1369
3)             سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، آمارنامه استان خوزستان، سال 1368، 1369، 1370 و 1371
4)             سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، خوزستان در یک نگاه، بهمن 1370
5)             وزارت کشور، گزارش توجیهی اجرای قانون تعاریف و تقسیمات کشوری استان خوزستان
 
 
دسترسی سریع