1399/03/10
شهرستان بندر ماهشهر
معرفی شهرستان بندر ماهشهر
 
بندر ماهشهر با مساحت 5601 کیلومتر مربع، بین 48 درجه و 54 دقیقه و 50 درجه و 12 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و 30 درجه و 1 دقیقه تا 31 درجه و 3 دقیقه عرض شمالی از خط استوا، در جنوب غربی ایران و جنوب استان خوزستان واقع گردیده است.
 
ماهشهر یکی از بنادر قدیم کرانه خلیج فارس است. ابن بطوطه آنرا ماچول نامیده است و ناصر خسرو در سفرنامه خود از آن به نام مهروبان یاد می کند.
 
ماهشهر نامهای دیگری چون ماهی روبان، ماچوله و معشور نیز داشته است.
 
در سال 1344 هجری شمسی با تصویت هیئت وزیزان نام این شهرستان از معشور به ماهشهر تغییر یافت.
 
در این شهرستان رودخانه های جراحی (مارون) و زهره (هندیجان) جریان دارند.
 
جراحی دارای دو شاخه بنامهای مارون و علاء است و در شمال شهرستان از شرق به غرب جاری است. زهره (هندیجان) نیز در شرق بندر ماهشر جاری است و از کهگیلویه سرچشمه می گیرد.
 
بندر امام خمینی که بزرگترین بندر ایران است در شهرستان بندر ماهشتر واقع است، این بندر دارای 7 کیلومتر طول، 33 اسلکه بارانداز و ظرفیت سالانه 16 میلیون تن می باشد.
 
صنایع گاز و پتروشیمی این شهرستان دارای موقعیت برجسته ای می باشند. پتروشیمی فارابی، پتروشیمی بندر امام خمینی و شرکت سهامی شیمیایی رازی از جلمه صنایع مهم این گروه هستند.
 
از مواد تولیدی صنایع پتروشیمی می توان انیدریدفتالیک، دی اکتیل فتالات، گوگرد، آمونیاک، اسید سولفوریک و دی آمونیوم فسفات را نام برد.
 
یکی از فعالیتهای اقتصادی مهم دیگر در شهرستان بندر ماهشهر استخراج نفت می باشد.
 
در اطراف نواحی ماهشهر، آثار مخروبه و تپه های زیاد از عمارات کهن بنام تل کافران و نیز آب انبارها و قنات ها و چاههای آب سنگ چین شده به چشم می خورد که یادگاری از تاریخ قدیم این شهرستان می باشد.
 
 
ماخذ و منابع:
 
1)             افشار سیستانی، ایرج، نگاهی به خوزستان، نشر بلور، چاپ دوم، پائیز 1369
2)             اقتداری، احمد، خوزستان، کهگیلویه و ممسنی، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی، شماره 149، تهران 1369
3)             سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، آمارنامه استان خوزستان، سال 1368، 1369، 1370 و 1371
4)             سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، خوزستان در یک نگاه، بهمن 1370
5)             وزارت کشور، گزارش توجیهی اجرای قانون تعاریف و تقسیمات کشوری استان خوزستان
 
 
دسترسی سریع