1399/01/19
شهرستان باغملک
معرفی شهرستان باغملک
 
باغملک با مساحت 2251 کیلومتر مربع، بین 49 درجه و 33 درجه و 33 دقیقه تا 50 درجه و 15 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و 31 درجه و 13 دقیقه تا 31 درجه و 43 دقیقه عرض شمالی از خط استوا، در شرق استان خوزستان واقع است.
 
باغملک اگرچه از نظر تقسیمات کشوری شهرستانی جوان است اما از نظر تاریخی قدمتی دیرینه دارد، آثار و بناهای موجود در باغملک نشان از تمدنهائی به قدمت تمدنهای موجود در ایذه دارد.
 
نقاط مرتفع، مراتع و جنگلها و مناظر طبیعی دیگر موقعیت ویژه ای را به این شهرستان ارزانی داشته اند. رودخانه های علاء، زرد، تلخ و مال آقا در باغملک جریان دارند.
 
این رودخانه ها پس از عبور از باغملک وارد رامهرمز می شوند.
 
مراتع سر سبز و وجود آبهای سطحی و نزولات جوی امکانات و استعدادهای فراوانی جهت رشد و تسعه باغملک بوجد آورده اند.
 
در حال حاضر کشاورزی و دامپروری فعالیت عمده مردم در منطقه است. محصولات عمده کشاورزی شهرستان باغملک گندم، جو و برنج می باشد.
 
در شهرستان باغملک علاوه بر آثار تاریخی بناهای مذهبی متعددی از جمه امامزاده عبدا...، امامزاده ابوالفضل، امامزاده امیرالمومنین و ... وجود دارند.
 
 
ماخذ و منابع:
 
1)             افشار سیستانی، ایرج، نگاهی به خوزستان، نشر بلور، چاپ دوم، پائیز 1369
2)             اقتداری، احمد، خوزستان، کهگیلویه و ممسنی، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی، شماره 149، تهران 1369
3)             سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، آمارنامه استان خوزستان، سال 1368، 1369، 1370 و 1371
4)             سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، خوزستان در یک نگاه، بهمن 1370
5)             وزارت کشور، گزارش توجیهی اجرای قانون تعاریف و تقسیمات کشوری استان خوزستان
 
 
دسترسی سریع