1399/01/19
شهرستان آبادان
معرفی شهرستان آبادان
 
آبادان با مساحت 2652 کیلومتر مربع، بین 29 درجه و 58 درجه تا 30 درجه و 20 دقیقه عرض شمالی از خط استوا و 48 درجه و 10 دقیقه تا 48 درجه و 56 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ، در جنوب غربی استان خوزستان واقع گردیده است.
 
آبادان را در قدیم عبادان و در قرون اخیر جزیره خضر خوانده اند. عبادان را به عباد حسین که در زمان حجاج بن یوسف ثقفی می زیسته منسوب می دانند. نخستین کسی که از این ناحیه نام برده حنین بن اسحق در کتاب آکام المرجان است. اصطخری در مسالک الممالک عبادان را قلعه کوچک و آبادی می خواند که برای جلوگیری از حملات دزدان دریایی بنا گشته بود.
 
در سال 1314 هجری شمسی عبادان به آبادان تغییر نام یافت.
 
آبادان پرآب ترین شهرستان استان خوزستان است. دو رودخانه بهمنشیر و اروند در این شهرستان جریان دارند.
 
عمده ترین فعالیت های اقتصادی منطقه تا قبل از جنگ مربوط به صنایع نفت و پتروشیمی بود. پالایشگاه آبادان که یکی از بزرگترین پالایشگاههای جهان بوده است، پتروشیمی و تاسیسات ذخیره سازی از جمله واحدهای مهم این صنایع می باشند.
 
کشاورزی و ماهیگیری نیز در این شهرستان دارای رونق بوده، بویژه ماهیگیری به سبب وجود رودخانه و دریای آزاد اهمیت خاصی داشت.
 
شهرستان آبادان در طی جنگ تحمیلی متحمل خسارات فراوانی گشت، این خسارات فعالیت صنعت نفت را بیش از فعالیتهای دیگر تحت تاثیر قرارداد، اما با توجه به ویژه این منطقه از نظر جغرافیایی و قابلیت های مختلف آن انتظار می رود که این شهرستان بتواند در آینده نزدیک حیات دوباره خود را آغاز نموده، توسعه یابد.
 
وجود آب فراوان، دسترسی به دریای آزاد و ذخایر فراوان آبزیان و ... از جمله امکانات قابل توجه آبادان برای توسعه است.
 
 
ماخذ و منابع:
 
1)             افشار سیستانی، ایرج، نگاهی به خوزستان، نشر بلور، چاپ دوم، پائیز 1369
2)             اقتداری، احمد، خوزستان، کهگیلویه و ممسنی، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی، شماره 149، تهران 1369
3)             سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، آمارنامه استان خوزستان، سال 1368، 1369، 1370 و 1371
4)             سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، خوزستان در یک نگاه، بهمن 1370
5)             وزارت کشور، گزارش توجیهی اجرای قانون تعاریف و تقسیمات کشوری استان خوزستان
 
 
دسترسی سریع