1399/03/10
شهرستان امیدیه
 
معرفی شهرستان امیدیه :
 
امیدیه با مساحت 2309 کیلومتر مربع بین 49 درجه و 18 دقیقه تا 50 درجه و 2 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و 30 درجه و 20 دقیقه تا 31 درجه و 1 دقیقه عرض شمالی از خط استوا در جنوب غربی ایران و جنوب شرقی استان خوزستان واقع است.
 
بر اساس آخرین مصوبات تقسیمات کشوری در سال 1375 با جدا شدن دهستان های آسیاب و چاه سالم از بندر ماهشهر، دهستان جایزان و بخش های کوچکی از دهستان سلطان آباد از شهرستان رامهرمز و بخشی از دهستان تشان بهبهان شهرستان امیدیه تشکیل شده است. این شهرستان دارای دو بخش جایزان و مرکزی با چهار دهستان جایزان، جولکی، آسیاب و چاه سالم بوده و مرکز آن شهر امیدیه می باشد.
 
اقتصاد شهرستان عمدتاً متکی بر صنایع وابسته به نفت و فعالیتهای خدماتی میباشد.
 
این شهرستان دارای اقلیم گرم و خشک بوده و بارنگدی سالیانه آن کمتر از 300 میلیمتر می باشد. بدلیل عبور رودخانه مارون (از دهستان جایزان) و زهره (از دهستان آسیاب) کشاورزی در منطقه رونق گرفته و مردم این نواحی به کشت گندم و جو بصورت آبی و دیم و کشت برنج بصورت آبی می پردازند. اهالی مناطق روستائی علاوه بر کشاورزی به دامداری نیز اشتغال دارند.
 
با احداث سد مارون انتظار می رود که کشاورزی از رونق بیشتری برخوردار گردد.
 
 
ماخذ و منابع:
 
1)             افشار سیستانی، ایرج، نگاهی به خوزستان، نشر بلور، چاپ دوم، پائیز 1369
2)             اقتداری، احمد، خوزستان، کهگیلویه و ممسنی، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی، شماره 149، تهران 1369
3)             سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، آمارنامه استان خوزستان، سال 1368، 1369، 1370 و 1371
4)             سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، خوزستان در یک نگاه، بهمن 1370
5)             وزارت کشور، گزارش توجیهی اجرای قانون تعاریف و تقسیمات کشوری استان خوزستان
 

 

دسترسی سریع