1399/03/10
معرفی شرکت گاز استان خوزستان

معرفی دستگاه:

 

كشور جمهوري اسلامي ايران با در اختار داشتن نزديك به 17درصد ذخائرگاز طبيعي جهان يكي از غني ترين كشورهاي جهان از نظر ذخاير گاز طبيعي مي‌باشد و اين موهبتي است كه اتكاء به آن و بهره برداري مدبرانه مي‌توان دربازار جهاني سهمي در خور و شايسته بدست آورد. گاز طبيعي يكي از مهمترين عوامل تحول اقتصادي كشور بشمار آمده و به بيان ديگر در شرايط كنوني استفاده بيشتر از گاز طبيعي چه به عنوان ماده اوليه توليدات صنعتي وچه به عنوان سوخت محرك صنعتي و مورد نياز بخش هاي تجاري و خانگي به عنوان يك راهكار و يك راهبرد مورد توجه برنامه ريزان و متوليان امور اجرائي قرار گرفته است. جايگزيني تدريجي گاز طبيعي در سبد سوخت و انرژي خانوار، همزمان با بهره گيري از اين انرژي در فرايند توليد صنعتي، افزون برصرفه اقتصادي به دليل حدف ديگر سوختهاي فسيلي عوامل اصلي آلايندگي محيط زيست، دستيابي سهل و ساده تر جامعه به هدف توسعه پايدار را امكان‌پذير مي‌سازد و پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي گازرساني به شهرها، روستاها، صنايع و نيرو گازههاي ايران ( با در نظر گرفتن صرفه هاي اقتصادي ) از جمله استان خوزستان آغاز گرديد .
 
وظایف و اهداف:
1- ارتقاء كيفيت و افزايش بهره گيري
2- حفظ ارزش و كرامت انساني كاركنان به عنوان سرمايه اصلي شركت و اجراي آموزشهاي هدفمند.
3- رعايت ضوابط زيست محيطي.
4- ايجاد و حفظ ارتباط صميمي با مشتريان.
5- تقويت تجهيز مستمر سيستم نگهداري و تعمير تا"سيسات.
6- حفظ و رعايت اصول ايمني مرتبط با پرسنل و كاركنان.
7- استقرار سيستم مديريت كيفيت و زيست محيطي بر مبناي استانداردهاي ايزو 2000-9001 ISO.
8- حفظ منابع طبيعي.
جايگزيني سوخت گاز به جاي سوختهاي فسيلي و گازرساني به شهرها. روستاها و صنايع استان و واحدهاي صنعتي، تجاري و حفاظت از محيط زيست از جمله اهداف شركت گاز استان مي باشد.
 

 

 

خدمات و روندهای سازمانی

 

راهنمای ارباب رجوع – روش های اداری:
 
·          نمودار اشتراك پذيري
·          ليست خدمات
·          روند لوله كشي
آخرین اخبار شرکت
تاکنون هیچ خبری درج نشده است.
در یک نگاه

شرکت گاز استان خوزستان

مدیرعامل

ناصر افشین

اطلاعات تماس

آدرس اداره کل:
اهواز، فلکه چهار شیر

کد پستی:
 -

تلفن گویا: 
4448048 (0611)

سایت اینترنتی:
www.nigc-khgc.ir


پست الکترونیکی:
khgc@nigc-khgc.ir


 

 

نظرسنجی
دسترسی سریع