1399/03/10
معرفی اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان


معرفی دستگاه:

تامين اجتماعي مجموعه ايست از تدابيري كه هدف آنها تامين مراقبت هاي بهداشتي – درماني و نيز تضمين وسائل معيشتي از طريق فراهم ساختن درآمدي به جاي درآمد معمولي افراد در هنگام بروز حادثه و پيش آمدها مي باشد. فلسفه وجودي تامين اجتماعي استفاده از بازنشستگي، از كارافتادگي و رسيدگي به بازماندگان مي باشد. در هنگام اشتغال پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري و بارداري – كمك هزينه ازدواج، غرامت نقص عضو و مقرري بيمه بيكاري انجام مي گردد.

 وظایف و اهداف:

وظايف1- بيمه اي 2- درماني.

درماني = درمان مستقيم، درمان غير مستقيم.

درمان مستقيم = شيوه اي از درمان بيمه شدگان كه بيمه شده داراي دفترچه درماني به يكي از بيمارستانهاي سازمان مراجعه و خدمات درماني مورد نياز را بصورت رايگان دريافت مي نمايد.

درمان غير مستقيم = بيمه شده جهت استفاده از خدمات درماني به بيمارستانهاي طرف قرارداد سازمان تامين اجتماعي مراجعه مي نمايد.

تعهدات سازمان در قبال بيمه شدگان تامين اجتماعي –در بخش بيمه اي .

شامل تعهدات كوتاه مدت، بلند مدت كه تعهدات كوتا مدت شامل غرامت دستمزد ايام بيماري بارداري.

پرداخت هزينه وسائل كمك پزشكي بيمه شدگان (پروتز و ارتز) كمك هزينه ازدواج، مقرري بيمه بيكاري، كمك هزينه كفن و دفن

و تعهدات بلند مدت براساس اصل 29 قانون اساسي عبارتند از مستمري از كارافتادگي مستمري بازنشستگي ،مستمري بازماندگان0


خدمات و روندهای سازمانی

راهنمای ارباب رجوع – روش های اداری:

 

  • فرايند برقراري بيمه بيكاري
  • فرايندصدور حكم بازنشستگي
  • فرايند صدور دفترچه
آخرین اخبار اداره کل
تاکنون هیچ خبری درج نشده است.
در یک نگاه

اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان

مدیرکل

علی ترکاشوند

اطلاعات تماس

آدرس اداره کل:
امانيه، خ شهيدسپهري، جنب مسجد ارشاد

کد پستی:
947-61335

تلفن گویا:
3365751 (0611)
3365752 (0611)

سایت اینترنتی:
www2.edarekolkhozestan.sso.ir

پست الکترونیکی:
edarehkol_khozestan@sso.ir

 

نظرسنجی
دسترسی سریع